Ubíráme se směrem k zelené energii

Strategie pro ochranu životního prostředí jsou naší prioritou, říká Tomáš Beseda, koordinátor agendy ESG ve Slovnaftě.

Slovnaft se dlouhodobě angažuje v oblasti ochrany životního prostředí a rozvíjí strategii udržitelného rozvoje – ESG. Co to znamená přeměněno na konkrétní aktivity?

Oblast ESG je pevným a domnívám se, že i jedním z nejdůležitějších pilířů aktualizované strategie Skupiny MOL 2030+, jejíž součástí je i Slovnaft. Opírá se o čtyři oblasti udržitelnosti, konkrétně – klimatické změny a životní prostředí, vztah s komunitami, zdraví a bezpečnost a v neposlední řadě je to integrita a transparentnost. Podíváme-li se na jednotlivé části ESG, tedy Environmental – životní prostředí, Social – sociální oblast a vztah s komunitami a Governance – transparentní řízení společnosti, všechny najdeme ve strategii 2030+, která bude udávat směr skupině MOL a Slovnaftu pro příští roky. Rafinerie vynaložila v oblasti ochrany životního prostředí v posledních deseti letech více než 500 milionů eur na různé projekty, které postupně snižovaly její vliv na životní prostředí. Dobrým příkladem je instalace zařízení, která zabezpečila výrazné snížení emisí oxidů dusíku v procesu výroby. Díky těmto investicím klesly emise za ostatních více než 20 let o 70 %. V „Social“ oblasti bych rád zmínil diverzitu a inkluzi, které věnujeme pozornost už nějaký ten rok. Slovnaft je také členem a signatářem Charty diverzity. Neméně pozornosti věnujeme komunitám přes programy Dobrý soused a Zelené oázy a v rámci ESG jsme koncepčně uchopili i dobrovolnictví. Jsme si plně vědomi našeho postavení nejen na trhu s motorovými palivy, plasty nebo chemikáliemi, ale také v rámci komunitního fungování. Považujeme za důležité, aby cíle definované na úrovni Evropské unie (EU) v oblasti udržitelnosti byly nastaveny ambiciózně, ale i realisticky, neboť pouze v tom případě budou mít i ESG aktivity význam v dlouhodobém měřítku.

Elektromobily nebo vodík? Trh rozhodně, reaguje Sulík
Daří se vám je prosazovat a naplňovat?

Myslím si, že ano. Kromě zmíněných aktivit a projektů se v posledních letech rozběhl v Bratislavě projekt mobility Slovnaft Bajk, mnoho dobrých projektů jsme podpořili pomocí grantových programů Dobrý soused a Zelené oázy. Velmi dobré ohlasy máme i na aplikaci Dobrý soused, jejímž prostřednictvím komunikujeme s našimi „sousedy“ včas a transparentně. Spolupracujeme s více občanskými sdruženími, ať už skrze materiální, nebo finanční pomoc. Důležitým krokem byla i modernizace tří monitorovacích stanic pro měření kvality ovzduší v Rovince, ve Vlčím Hrdle a v Podunajských Biskupiích. Informace o naměřených výsledcích kvality ovzduší jsou zveřejněny na stránce ČHMÚ iv aplikaci Soused Slovnaft.

Jaké aktivity jste zaměřili na zákazníky?

Play0%Volume
V rámci maloobchodu se snažíme optimalizovat objem odpadu v celém dodavatelském řetězci – poskytujeme pouze papírové tašky, sbíráme použitý kuchyňský olej a použité baterie. Zavedli jsme tankování vody do ostřikovačů přímo z výdejních stojanů na 46 čerpacích stanicích po celém Slovensku, čímž se snižuje množství vyprodukovaného obalového odpadu, nižší spotřeby elektrické energie jsme dosáhli i LED osvětlením. Modernizujeme výdejní technologie a linky na mytí aut pro lepší spolehlivost a ochranu životního prostředí. V rámci projektu EU – NEXT-E pro zvýšení elektromobility jsme na čerpacích stanicích instalovali další rychlonabíjecí stanice, aktuálně máme 15 nabíjecích míst. V neposlední řadě jsme zavedli nová aditiva s názvem EVOTECH Formula a ekologičtější palivo E10 se zvýšeným obsahem biosložky. Jeho cílem je pomoci zvýšit podíl obnovitelné energie a posílit energetickou soběstačnost, neboť etanol je ze slovenských zdrojů.

Co děláte v oblasti snižování míry plastů?

Farmer spraying his crops using a drone

V oběhové ekonomice Skupiny MOL pokračujeme v budování silného portfolia v oblasti recyklace plastů a integrace odpadu v souladu se strategickým cílem stát se lídrem v nízkouhlíkovém oběhovém hospodářství ve střední a ve východní Evropě. Naposledy šlo o koupi společnosti ReMat Zrt., přední maďarské společnosti zabývající se recyklací plastů, která využívá komunální a průmyslový odpad k výrobě regranulátu. Celková kapacita Skupiny MOL v oblasti recyklace plastů vzrostla na 40 000 tun ročně, i díky nedávné akvizici společnosti Aurora Kunststoffe Gmbh v Německu. Skupina MOL a také Slovnaft se zavázaly zrychlit svou transformaci, aby se do roku 2050 stala čistým nulovým producentem emisí CO2 a v souladu s ekologickou dohodou EU (Green Deal), snížit do roku 2030 emise CO2 typu Scope 1 a 2 o 30 %. Rovněž byl přijat závazek, že do roku 2030 se každý druhý dolar investuje do udržitelných projektů, zatímco 100 % kapitálových výdajů do roku 2050 bude ekologických. Slovnaft jako důležitý pilíř Skupin

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram