Plazmová řezačka – pro přesné dělení kovů

Plazmová řezačka nabízí skvělou přesnost, díky čemuž se hodí pro vyřezávání různých tvarů a otvorů do plechů a kovových plátů. Horká plazma umožňuje rychlou a precizní práci, jde tak o oblíbený způsob dělení materiálů.

Plazmová řezačka

Řezání plazmou umožňuje ionizovaný plyn, který ve vysoké rychlosti prochází úzkým otvorem plazmového hořáku. Spojením plazmy a řezaného kovu vzniká elektrický obvod, který umožňuje dělení vybraného materiálu. Vysoká teplota zajišťuje rychlé a přesné řezání. Využíván je navíc běžně stlačený vzduch, není tak nutné investovat do speciálních plynů. Ovšem v případě potřeby může plazmová řezačka využívat dusík, argon či kyslík a další plynné směsi pro dělení specifických materiálů.

Bezpečí při práci

Vzhledem k tomu, že plazma dosahuje velmi vysoké teploty a rychlosti, je velmi důležité se při práci vhodně chránit a být opatrný. Nejde pouze o hrozbu popálení plazmou, ale také poškození zraku. Oblouk plazmové řezačky je velmi intenzivní, při delším pohledu proto může poškodit sítnici. Proto byste při práci vždy měli mít ochranné brýle, či raději helmu. Nezapomínejte ani na ochranné oblečení, které vás ochrání před létajícími jiskrami.

Plasmová řezačka

Plasmová řezačka je využívána pro dělení různých vodivých materiálů, dle nastavení ji lze využít i pro dělení nevodivých materiálů. Maximální hloubka řezu záleží na konkrétním typu řezačky, zejména na jejím výkonu. Běžně si plazmová řezačka poradí s materiály o tloušťce zhruba jeden až tři centimetry. Ovšem průmyslové a profesionální řezačky zvládnout i mnohem více. Ovšem pro běžné využití jsou dostačující klasické řezačky, jejichž nabídka je opravdu široká.

Plazmová řezačka vám usnadní práci. Jde o zařízení, na které se můžete spolehnout. Nabízí precizní výsledky, rychlost a efektivitu.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram