OSVČ platí vyšší odvody, ušetří na daních

Živnostníci zaplatí za leden minimální odvody do Sociální pojišťovny ve výši 187,78 eura a 79,31 eura do zdravotní pojišťovny. Odvody do Sociální a zdravotní pojišťovny vytáhnou živnostníkům a OSVČ z peněženek v letošním roce minimálně 267,09 eura. Změnil se totiž vyměřovací základ, od kterého se odvíjí výše odvodů. Pro živnostníky, ostatní OSVČ a dobrovolně pojištěné osoby (DPO) se minimální a maximální vyměřovací základ na sociální pojištění zvýšil na 566,50 eura, a maximální vyměřovací základ se zvýšil na 7 931 eur. Minimální pojistné pro povinně pojištěnou OSVČ tak bude od 1. ledna 187,78 eura. Pro DPO, která je dobrovolně pojištěna důchodově, nemocensky a v nezaměstnanosti, bude ve výši 199,11 eura. Informaci o nové výši pojistného obdrží OSVČ v průběhu tohoto měsíce ze Sociální pojišťovny dopisem nebo do e-schránky, pokud ji mají aktivovanou. Pojistné v nové výši za leden pak poprvé zaplatí do 8. února 2022.

Judge gavel on a pile of dollar banknotes isolated on white background.

OSVČ platí odvody do zdravotní pojišťovny také podle vyměřovacího základu. Pokud vypočtený měsíční vyměřovací základ OSVČ je v letošním roce roven nebo nižší než minimální vyměřovací základ 566,50 eura, bude OSVČ muset platit minimální měsíční odvody do zdravotní pojišťovny ve výši 79,31 eura ( 39,65 eura osoby se zdravotním postižením). Má-li vyšší než minimální vyměřovací základ, bude muset platit měsíční odvody z vypočteného vyměřovacího základu.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram