LANXESS představuje iontoměničové pryskyřice využité při recyklaci baterií

  • Produkty a řešení pro oblast lithium-iontových bateri High-tech termoplasty pro vysokonapěťové bateriové kryty Iontoměničové pryskyřice využité při recyklaci baterií

Společnost LANXESS se opět představí na veletrhu Battery Show ve Stuttgartu. Jedná se o největší evropský veletrh, na němž jsou představovány nejmodernější technologie a výrobní postupy pro baterie do elektrických a hybridních vozidel. LANXESS nabízí v této oblasti celou řadu klíčových surovin, mezi něž patří suroviny pro katodové materiály a elektrolyty, iontoměničové pryskyřice, zpomalovače hoření a chladící kapaliny.

Další důležitou oblastí výrobků jsou vysoce výkonné termoplasty pro komponenty baterií, elektrických pohonných jednotek a nabíjecí infrastruktury. „Naše společnost se prezentuje jako udržitelný a spolehlivý dodavatel materiálů pro evropské výrobce baterií. Naším cílem je mimo jiné dalé snížit ekologickou stopu elektromobilů,” říká Dr. Martin Saewe ze společnosti LANXESS.

Kryty vysokonapěťových baterií z plastu

Na veletrhu představí LANXESS také svou řadu produktů pro tepelný management baterií a nabíjecích stanic. Mezi exponáty budou velmi tuhé, bezhalogenové, nehořlavé vysokonapěťové konektory pro baterie a sériově vyráběný kryt pro nabíječku baterií z vysoce pevného a tuhého materiálu Durethan BKV50H3.0. Lákadlem veletrhu bude vysokonapěťový bateriový kryt vyrobený z termoplastů, konkrétně ze směsi polyamidu 6 Durethan B24CMH2.0. Obsahuje take výstužné prvky kompozitu Tepex, což eliminuje potřebu kovových konstrukčních prvků. Vyvinut byl ve spolupráci s partnerem Kautex Textron, který měl na starost součástky a výrobní proces. Společnost LANXESS byla zodpovědná za dodaný materiál.

Přímé chlazení baterie

Při rychlém nabíjení baterií vzniká značné množství tepla. Toto teplo lze účinně odvádět přímým chlazením baterie pomocí ponorných chladících kapalin. Společnost LANXESS nabízí k tomuto účelu řadu kapalin. Příkladem můžou být estery fosforu, které nevodí elektřinu a jsou vysoce odolné proti hoření, což přispívá ke zvýšení bezpečnosti baterií při rychlonabíjení. Díky těmto produktům společnost LANXESS v současné době rozšiřuje své odborné znalosti v oblasti tepelných kapalin.

Další faze projektu těžby lithia

LANXESS má dobrou výchozí pozici pro uspokojení celosvětově rostoucí poptávky po lithiu, které je používáno na výrobu chemických látek pro baterie. Do další fáze totiž vstupuje projekt společnosti v americkém Arkansasu, který se zaměřuje na komerční a udržitelnou těžbu lithia. V rámci tohoto projektu spolupracuje LANXESS se společností Standard Lithium Ltd. a využívá inovativní proces vyvinutý touto kanadaskou společností. Během procesu dochází k udržitelné extrakci vysoce čistého uhličitanu lithného ze solanky, která se využívá také pro výrobu bromu. Po dvacetiměsíčním pilotním provozu je dalším krokem zahájení studie pro výstavbu prvního průmyslového závodu s cílem posoudit ekonomickou životaschopnost a technickou proveditelnost výroby.

Prospěšná recyklace baterií

Iontoměničové pryskyřice značky Lewatit se již dlouho používají při zpracování rud k extrakci niklu a kobaltu pro baterie, a také k čištění lithiových solanek. „Pro iontoměničové pryskyřice si umíme představit další využití, a to sice recyklaci lithium-iontových baterií. Pracujeme na pryskyřicích Lewatit, které lze použít k extrakci a čištění cenných materiálů (lithia, niklu, kobaltu nebo manganu) z černé hmoty vznikající při recyklaci, aby mohly být znovu použity pro nové katodové materiály,“ vysvětluje Dr. Saewe.

Battery Show Europe se bude konat 28.-30. června 2022 ve stuttgartském veletržním centru. LANXESS najdete v hale 10 (stánek č. 10-E80).

Podrobnější informace o portfoliu produktů LANXESS pro elektromobilitu naleznete na https://lanxess.com/en/Products-and-Solutions/Focus-Topics/LANXESS-e-Mobility.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram