Definitivní sbohem ruské ropě a plynu? EU schválila klíčový plán

Evropská komise (EK) ve středu představila plán REPowerEU jako reakci na narušení globálního trhu s energií způsobené ruskou invazí na Ukrajině. Plán za více než 210 miliard eur do roku 2027 má snížit závislost EU na ruských fosilních palivech a podpořit řešení v boji proti klimatické krizi.

Dosažení cílů REPowerEU vyžaduje dodatečné investice ve výši 210 miliard eur do roku 2027. Snížení dovozu ruských fosilních paliv může EU ušetřit téměř 100 miliard eur ročně. Investice musí pokrýt soukromý a veřejný sektor, a to na vnitrostátní, přeshraniční a celoevropské úrovni. Na podporu plánu REPowerEU je již k dispozici 225 miliard eur ve formě půjček v rámci Nástroje na obnovu a odolnost (RRF).

Igor Matovič, ministr financí
ČTĚTE VÍCE
Slovnaft reaguje na Matovičovu daň. Stupňuje se na nás tlak, prošetřuje nás Antimonopolní úřad
Opatření uvedená v plánu REPowerEU mají podobu úspor energie, diverzifikace dodávek energie a zrychleného zavádění obnovitelné energie s cílem nahradit fosilní paliva v domácnostech, průmyslu, dopravě a při výrobě elektřiny. Eurokomise navrhuje provést cílené změny nařízení o RRF s cílem začlenit do stávajících národních plánů obnovy a odolnosti i zvláštní kapitoly REPowerEU.

Pause0%VolumeAd
Komise upozornila, že úspory energie jsou nejrychlejším a nejlevnějším způsobem řešení současné energetické krize, a proto navrhuje posílit dlouhodobá opatření v oblasti energetické účinnosti, včetně zvýšení závazného cíle z 9 % na 13 % v rámci legislativního balíčku „Fit for 55“. Již krátkodobé změny chování by mohly snížit poptávku po plynu a ropě o 5 %, proto EK vyzvala členské státy, aby zahájily konkrétní komunikační kampaně zaměřené na domácnosti a průmysl.

Ministr financí Igor Matovič
ČTĚTE VÍCE
ANKETA: Je Matovičova daň pro Slovnaft správná? Partyzánština, která křiví prostředí, možná předčil i EU
Členské státy by kromě toho měly využívat fiskální opatření na podporu úspor energie, jako jsou snížené sazby DPH na energeticky účinné topné systémy, izolaci budov a spotřebiče a výrobky.

Pro zajištění diverzifikace dodávek energie EU již několik měsíců spolupracuje s mezinárodními partnery. Zajistila rekordní úrovně dovozu zkapalněného plynu (LNG) a vyšší dodávky přes plynovody. Nově vytvořená energetická platforma EU umožní dobrovolné společné nákupy plynu, LNG a vodíku sdružováním poptávky a optimalizací využívání infrastruktury. Jako další krok EK zváží zopakovat scénář při nákupu proticovidových vakcín – přes mechanismus společného nákupu chce vyjednat a uzavřít smlouvy o nákupech plynu (nebo zeleného vodíku) jménem zúčastněných členských států.

The photo was taken in natural daylight.

Kromě toho eurokomise zváží i legislativní opatření, která budou časem vyžadovat diverzifikaci dodávek plynu ze strany členských států.

Ve středu přijatá „vnější energetická strategie EU“ usnadní energetickou diverzifikaci a budování dlouhodobých partnerství s dodavateli, včetně spolupráce v oblasti vodíku nebo jiných ekologických technologií. Ve Středozemním moři a Severním moři budou vybudovány hlavní koridory pro dodávky vodíku a tváří v tvář ruské agresi EU bude v energetické oblasti podporovat Ukrajinu, Moldavsko, země západního Balkánu a Východního partnerství a své nejzranitelnější partnery.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram